• Print
  • Print

Kompetenceovervågning

"Præcis og differentieret overvågning af behovet for kom­petenceudvikling på virksomheder og institutioner er en forudsætning for, at AMU-udbyderne kan arbejde strategisk med at tilrettelægge uddannelsesudbud". Sådan står der at læse i en rapport udgivet af Teknologisk Institut.
Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse og på fem casestudier af praksis blandt udvalgte udbydere. Blandt skolerne er Social og Sundhedsskolen i Vejle Amt.

Vi har en omtale af rapporten og den guide, der er lavet i tilknytning til rapporten.

Rapporten: AMU - Kompetenceovervågning

Guiden: Fingeren på pulsen