• Print
  • Print

 Ny rammelov for social- og sundhedsuddannelserne

SOSU-udvalget har afgivet høringssvar om den nye rammelov for erhvervsuddannelserne, social- og sundhedsuddannelserne og landbrugsuddannelserne. Loven forventes at blive vedtaget og gælde fra sommeren 2007.

Loven indebærer en del ændringer for SOSU-uddannelserne bl.a. optagelse i en fællesindgang med andre erhvervsuddannelser og udarbejdelsen af et nyt fælles grundforløb. Disse ændringer kommer dog tidligst til at gælde fra sommeren 2008.

Loven får også betydning for styringen af SOSU-uddannelserne. Fremover afløses de lokale uddannelsesordninger af en centralt udformet uddannelsesordning. Det vil være det faglige udvalg for SOSU-uddannelserne der står for udformningen af denne. 

Det faglige udvalg sender uddannelsesordningen i høring hos skolerne, inden den vedtages. Skolerne udarbejder i samarbejde med LUUerne en lokal læreplan, der beskriver de gældende pædagogiske principper og læringsaktiviteter.
Ved lovens ikraftrædelse overgår SOSU-udvalget til et være et fagligt udvalg.