• Print
  • Print

e-læringsværktøjer

Lanceringsmøder for nye e-læringsværktøjer om forflytning og om rengøring

Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (BAR SoSu) inviterer hermed til møder, hvor BAR'ets to e-læringsværktøjer om hhv. forflytning og rengøring præsenteres. Møderne afholdes seks forskellige steder i landet: Odense, Skive, Aabenraa, Nykøbing F, Helsingør og København i perioden 12. januar til 28. januar 2011. De foregår alle i tidsrummet 11 – 13.

Se datoer og steder her

Se programmet her

Tilmelding

Deltagelse i arrangementerne er gratis. Værtsstederne/mødelokalerne er af forskellig størrelse, og der optages derfor efter "først til mølle"-princippet. Tilmeldingsfristen er ugedagen før mødets afholdelse.

Tilmeld dig her

Om værktøjerne

BAR Social & Sundhed har som en aktivitet inden for program Muskel & Skelet i samarbejde med Teknologisk Institut udviklet to e-læringsværktøjer:

Det ene værktøj handler om forflytninger, her er konkrete forflytningssituationer fra sygehus, hjemmepleje, plejehjem og døgninstitution. Modulet kan fungere som et kursus i forflytningsteknik, som udgangspunkt for undervisning eller dialog mellem medarbejdere og som et hurtigt opslagsværk, hvor medarbejderne kan søge eller vedligeholde nødvendig viden om forflytninger. Modulet kan med fordel anvendes som led i oplæringen af nye medarbejdere.

Det andet værktøj er om rengøring og handler om arbejdsmiljø som en del af det daglige arbejde på sosu-arbejdspladser. Konkrete temaer er alenearbejde, nærvær og jobglidning. Modulet har fokus på sikkerhedskultur og indeholder konkrete idéer til optimering af tryghed, oplæring og sikkerhed.

E-læringen er tænkt som et supplement til hverdagen og det praktiske arbejde og kan ikke erstatte den praktiske træning.

Målgruppe for programmerne

Målgruppe for programmerne er arbejdsmiljørepræsentanter, TR, ledere, internt ansatte arbejdsmiljøkonsulenter i kommuner og regioner, forflytningsvejledere, undervisere på sosu-skoler og praktikvejledere inden for social- og sundhedssektoren.

Formål med lanceringsmøderne

At målgrupperne får kendskab til programmernes eksistens og indhold, samt at programmerne er "offentligt tilgængelige" og dermed til gratis download.