• Print
  • Print

EPOS har udviklet syv uddannelser på det pædagogiske område

De syv uddannelser består både af helt nye uddannelser og revisioner af eksisterende uddannelsesmål. Der er både uddannelser målrettet arbejdet med børn og unge og uddannelser inden for voksenhandicapområdet.

Nye uddannelser

"44859: Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde" er en uddannelse i at anvende neuropædagogik som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.

Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demens. F.eks. pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Uddannelsen varer 3 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

"44863: Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug" er en uddannelse, der giver deltageren viden om, hvordan man mindsker skader og forebygger udviklingen af et rusmiddelmisbrug hos mennesker med udviklingshæmning og deres omgivelser. Efter uddannelsen kan deltageren lægge op til og invitere til pædagogiske aktiviteter, der understøtter borgerens trivsel og funktionsniveau.

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere, der som del af det pædagogiske arbejde er i kontakt med mennesker med udviklingshæmning med rusmiddelmisbrug. Eksempelvis værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter m.fl.

Uddannelsen varer 3 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

Der er udviklet inspirationsmateriale til uddannelsen, som kan hentes her.

"44864: Sociale medier i børne- og ungdomskulturen" er en uddannelse, der ruster deltageren til at arbejde med børn og unges brug af sociale medier, herunder de udsatte grupper, således at de sociale medier kan støtte deres netværksdannelse og personlige udvikling. Som grundlag for at kunne støtte børnene og de unge får deltageren samtidig indblik i de sociale mediers mange muligheder og risici, herunder etik og respekt for egne og andres grænser.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der arbejder med større børn og unge i dag- og døgntilbud, f.eks. pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, familieplejere og klubmedarbejdere.

Uddannelsen varer 3 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

Der er udviklet inspirationsmateriale til uddannelsen, som kan hentes her.

Uddannelsen erstatter, sammen med uddannelsen "47732: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud", det gamle mål "44799: Multimedier i pædagogisk arbejde", som er blevet nedlagt pr. 31. marts 2014.

"44865: Børn og seksualitet" er en uddannelse, der lærer deltageren at støtte barnet i at udvikle både nysgerrighed og situationsforståelse i forhold til barnets seksualitet og seksuelle udtryk, samt i at sætte grænser for sig selv og respektere andres grænser for så vidt angår leg og adfærd, der rummer seksuelle elementer. Herunder kan deltageren, som del af det daglige pædagogiske arbejde, på barnets præmisser indgå i dialog med barnet omkring seksuelle emner.

Uddannelsen henvender sig til pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, SFO/klub samt familieplejere.

Uddannelsen varer 3 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

Revisioner af eksisterende uddannelser

"44771: Børn og natur" er en uddannelse, der lærer deltageren at formidle viden og interesse for og om naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener m.m., til børn på forskellige alderstrin. Deltageren lærer at planlægge og i samarbejde med børn igangsætte forskellige naturaktiviteter, som skærper børnenes nysgerrighed og giver dem oplevelser, som rummer mulighed for fordybelse og eksperimentering.

Uddannelsen henvender sig til pædagogmedhjælpere, dagplejere, familieplejere og klubmedarbejdere, der arbejder med børn og natur som del af det pædagogiske arbejde.

Uddannelsen varer 5 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

Der er udviklet inspirationsmateriale til uddannelsen, som kan hentes her.

Uddannelsen er en revision af den eksisterende uddannelse med samme navn (42670), som vil blive nedlagt med udgangen af september 2014.

"44855: Arbejdet som værkstedassistent" er en uddannelse, der ruster deltageren til arbejdet som værkstedsassistent, så deltageren kan yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne. Deltageren lærer blandt andet at planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte samt at arbejde med mål for det pædagogiske arbejde.

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder som værkstedsassistenter eksempelvis på beskyttede værksteder og aktivitetstilbud.

Uddannelsen varer 15 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

Uddannelsen er en revision af den eksisterende uddannelse "42667: Værkstedassistent, pædagogik og planlægning", som vil blive nedlagt med udgangen af september 2014.

"47965: Pædagogisk arbejde i folkeskolen" er en uddannelse, der lærer deltageren at bidrage til at understøtte et godt læringsmiljø i samarbejde med læreren - eksempelvis ved at fungere som ressourceperson for enkelte elever eller en gruppe af elever, som har særligt behov for støtte eller hjælp. Deltageren lærer at støtte elevernes trivsel - eksempelvis ved at støtte konfliktløsning mellem eleverne og ved at kunne planlægge, igangsætte eller understøtte enkle pædagogiske aktiviteter. Kurset arbejder desuden med deltagerens egen rolle i samarbejdet med læreren samt samarbejdet med forældre.

Uddannelsen henvender sig til pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der varetager pædagogisk arbejde i folkeskolen.

Uddannelsen varer 10 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

Der er udviklet inspirationsmateriale til uddannelsen, som kan hentes her.

Uddannelsen er en revision af den eksisterende uddannelse "40957: Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen", som vil blive nedlagt med udgangen af september 2014.