• Print
  • Print

EPOS har udviklet ny praksisnær uddannelse inden for dysfagi   

Den nye uddannelse giver kompetencer i at opspore borgere og patienter, der viser tegn på dysfagi, og den giver kompetencer i at forebygge og minimere konsekvenserne af dysfagi. Deltagerne lærer samtidig at medvirke i rådgivningen af borgere og pårørende, og de lærer at medvirke i træning eller behandling i samarbejde med relevante kollegaer.

Uddannelsen henvender sig til personale, der har kontakt med borgere og patienter under måltiderne, fx på plejecentre, på hospitaler og i hjemmeplejen eller fx på bosteder for fysisk handikappede.

Uddannelsen 47683: "Opsporing og omsorg ved dysfagi" for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, handikaphjælpere m.fl.  varer to dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her