• Print
  • Print

Ny spændende analyse af den regionale psykiatri

På baggrund af et ønske fra EPOS, er der nu udarbejdet og offentliggjort en ny analyse af social- og sundhedsassistenternes opgaver i den regionale psykiatri.

Den regionale psykiatri udvikler sig hastigt, og analysen afdækker, at udviklingen i stigende grad styres af centralt fastsatte indsatsområder. Det har betydning for, hvordan behovet for kompetenceudvikling dækkes. Analysen redegør for kompetencebehovene, samt hvordan de bliver mødt – herunder AMUs rolle.

En af analysens andre hovedkonklusioner er, at en ændret tilgang til borgeren betyder, at metoder og samarbejdsstrukturer ændres.

Analysen konstaterer, at der er en relativ stor målgruppe af social- og sundhedsassistenter primært ansat i behandlingspsykiatrien og retspsykiatrien.

EPOS vil på grundlag af rapporten igangsætte nyudvikling og revision af nuværende uddannelser, så der er opdaterede og relevante uddannelsestilbud til målgruppen i den regionale psykiatri.

Læs rapporten her