• Print
  • Print

AMU-uddannelsen "Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud" har fået justeret indholdet i de handlingsorienterede mål.

Årsagen er, at det ikke længere er et selvstændigt lovkrav, at der arbejdes med børnemiljøvurdering og handleplaner. I stedet for inddrages arbejdet med børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde. 
 
Uddannelsen oprettes derfor med nyt uddannelsesnummer 48489 og den gamle uddannelse med nummer 40063 nedlægges.

Se den nye uddannelse her