• Print
  • Print

Særlige AMU-uddannelser på EPOS' jobområde - dagstilbudsområdet, målrettet flygtninge og tosprogede

Som en særlig beskæftigelsesindsats for flygtninge og tosprogede, har EPOS udviklet AMU-uddannelser og inspirationsmaterialer, målrettet deltagere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Aktiviteten skal ses som et supplement til de mange øvrige generelle AMU tilbud, der eksisterer på dette område.

AMU-uddannelserne retter sig mod dagtilbudsområdet

Der er udviklet to uddannelser, der har til formål at synliggøre en målrettet uddannelsesvej for flygtninge/indvandrergruppen, der har særlig interesse for at arbejde med børn og derfor er uddannelserne rettet mod jobområdet indenfor dagtilbud.

 

Den ene uddannelse 47940 Introduktion til pædagogisk arbejde, F/I er således en inspirations- og introduktionsuddannelse til jobområdet og dets mange forskellige jobfunktioner. Uddannelsen ses som første skridt mod en afklaring for deltageren og lægger samtidig vægt på at medtage de styrker og kapaciteter, deltageren har med sig i forhold til egne kulturelle kompetencer.

Den anden uddannelse 47485 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I er udviklet til, at der efterfølgende, og ofte med et forudgående sammenhængende sprogudviklingsforløb, er mulighed for, at deltageren kan få en endelig grunduddannelse som pædagogmedhjælper.

I dette forløb lægges der også vægt på de særlige deltagerforudsætninger og behov for at arbejde med kulturelle begreber og forståelser af dagtilbuds-områdets indsatser og tilgange.

Begge uddannelser foregår over et længere tidsforløb, således at der er mulighed for at arbejde målrettet med den faglige sprogudvikling undervejs i uddannelserne.

Som et særligt supplement, er der udviklet et specielt jobrettet inspirationsmateriale til den eksisterende AMU-uddannelse 45545 Dansk som andet sprog for F/I, basisniveau.  Inspirationsmaterialet er bygget op om et fagligt indhold indenfor det pædagogiske felt og børneområdet og kan derfor fx understøtte de to øvrige ovenstående uddannelser som en samlet 'pakke' eller et forløb.

Målet er, at inspirationsmaterialet skal supplere anden AMU-uddannelse ved at lægge vægt på generelle understøttende sprogindsatser og den særlige faglige sprogudvikling indenfor det pædagogiske område.

Der henvises i øvrigt til et samlet overblik indenfor AMU tilbud til tosprogede.