• Share
  • Print
  • Print

Tirsdag 6. august 2019
Da vores chef har søgt nye udfordringer, søger vi en ny sekretariatschef til at...
Mandag 4. februar 2019
Uddannelsen giver mulighed for opdateret viden om gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie, og der arbejdes med dilemmaer og muligheder ud fra det retlige grundlag med fokus på...
Mandag 4. februar 2019
Sæt kryds i kalenderen - Augustseminaret 2019 afholdes den 8. og 9. august 2019.