• Print
  • Print

Ny praktikvejlederuddannelse: 49545 Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

Den nye praktikvejleruddannelse er et specialmodul for praktikvejledere. Uddannelsen beskæftiger sig med vejledning  i det tværprofessionelle samarbejde, med afsæt i de af elevens praktikmål, der drejer sig om de sammenhængende patient- og borgerforløb (inden for social- og sundhedsuddannelserne).

Se mere om uddannelsen her