• Print
  • Print

Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19

Ny AMU-uddannelse der støtter op om pleje- omsorgs- og praktiske opgaver ifm. Covid-19

Hensigten med uddannelsen er at kunne støtte op om eventuelle nødbehov, i forhold til manglende sundhedspersonale i primærsektor, der fx er ramt af karantæneforanstaltninger på grund af COVID-19.

Uddannelsen har fokus på udvikling af basale, faglige kompetencer hos ikke-uddannede sundhedsprofessionelle i forhold til at kunne løse tildelte omsorgs- og plejeopgaver, samt praktisk hjælp hos borgere i hjemmeplejen og på plejecentre, i ikke-komplekse situationer.

Uddannelsen vil også kunne bruges til personlige handicaphjælpere, der kan hjælpe borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere om uddannelsen HER

Find skoler, der udbyder uddannelsen HER