• Print
  • Print

Revideret AMU-uddannelse på demensområdet – aktuel ift. national handlingsplan og styrkede indsatser

Den reviderede AMU-uddannelse 48478 Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens har blik for nye tilgange og indsatser hos mennesker med en ændret adfærd pga. demens. Herunder det dobbelte perspektiv, der handler om trivsel hos personen med demens og hos medarbejderen, for at forebygge og håndtere en udadreagerende adfærd.

I indsatsen er der lagt op til kompetenceudviklingsforløb til ca. 2000 AMU-deltagere i 2019-2022. Se nærmere om dette på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Den reviderede uddannelses mål og indhold er højst relevant og brugbar til ovenstående indsats. 

Se mere om uddannelsen HER

Download inspirationsmaterialet HER