• Print
  • Print

Nyhedsarkiv

Torsdag 21. december 2017
Behovet for at kunne arbejde mentaliserende er relevant, uanset om det er i forhold til børn, unge eller voksne/ældre og uddannelsen har derfor været bredt efterspurgt inden for EPOS' jobområder.
Onsdag 20. december 2017
Mad og måltiders betydning i dagtilbud Med afsæt i den kommende styrkede pædagogiske læreplan er der lagt nye toninger i uddannelsen, som fx læringsmiljøets betydning, børnefællesskaber og...
Fredag 13. oktober 2017
Efteruddannelsestilbuddet er rettet især til familieplejere, fordi et stigende antal uledsagede og ledsagede børn og unge af anden etnisk oprindelse anbringes i døgntilbud. Det kræver helt særlige...
Fredag 11. august 2017
I den reviderede pædagogiske assistentuddannelse er der mulighed for, gennem et valgfrit specialefag, at beskæftige sig med læreprocesser og didaktiske begreber, der fremmer læring...
Onsdag 28. juni 2017
Som en særlig beskæftigelsesindsats for flygtninge og tosprogede, har EPOS udviklet AMU-uddannelser og inspirationsmaterialer, målrettet deltagere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Aktiviteten...
Torsdag 15. juni 2017
Traditionen tro afholdes Augustseminaret i år på DSB kursuscenter Knudshoved den 17. og 18. august 2017 Vi sætter i år fokus på brugen af faglige metoder i opgaveløsningen på velfærdsområdet.
Torsdag 9. februar 2017
EPOS har revideret uddannelsen 47872 Arbejdet som netværksplejefamilie, da der er kommet en ny målgruppe af plejefamilier, der arbejder som konkret godkendte familieplejere.
Onsdag 25. januar 2017
AMU-uddannelsen "Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud" har fået justeret indholdet i de handlingsorienterede mål.
Onsdag 14. december 2016
"Fælles Sprog III" bliver fra 2017 en fælles kommunal dokumentationsmetode og et fælles dokumentationssystem. Epos har derfor ændret titel
Torsdag 8. december 2016
Nye inspirationsmaterialer til brug af digital læring ved gennemførelsen af en række uddannelser er nu klar til brug.
Onsdag 23. november 2016
Med afsæt i EPOS' nye analyse "Kompetencebehov i folkeskolen i målgruppen for AMU" er uddannelsen revideret med nyt fokus på organisatorisk forståelse, læringsmål, evalueringskrav, klasserumsledelse,...
Mandag 17. oktober 2016
På baggrund af et ønske fra EPOS, er der nu udarbejdet og offentliggjort en ny analyse af social- og sundhedsassistenternes opgaver i den regionale psykiatri.
Fredag 23. september 2016
48431: Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde og 48430: Dokumentation og handleplaner – pædagogiske målgrupper
Tirsdag 30. august 2016
EPOS inviterer til en dag, hvor vi sammen med LUU repræsentanter og andre interesserede har mulighed for at drøfte et af de vigtige elementer i det nye pædagogiske grundlag, bag revisionen af en...
Tirsdag 12. juli 2016
Vær opmærksom på, at der nu findes et udvidet materiale til uddannelse 48215: Arbejdet med personer med autismespektertilstande, med nyeste viden indenfor området.
Forrige side « Side 2 af 25 » Næste side