• Print
 • Print

Skarp analysekonsulent søges til data- og analyseopgaver på uddannelsesområdet

Vil du være med til at opbygge det datagrundlag, som bruges i udviklingen af uddannelserne på velfærdsområdet? Og kan du lave skarpe analyser og formidle dem på en letforståelig måde? Så er du måske den kollega vi søger til at hjælpe med at løse nogle af de vigtigste udfordringer i velfærdssamfundet.

De kommende år er det afgørende, at der kommer flere hænder på social-, ældre- og sundhedsområdet, bl.a. fordi der vil komme flere ældre. Denne udfordring sætter rammen om vores arbejde og du får mulighed for at præge de indsatser, der skal til for, at flere gennemfører en uddannelse til fx social- og sundhedsassistent.

Vi har i Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser fokus på at styrke vores data- og analysearbejde og søger en analysekonsulent til at drive dette arbejde. Du får mulighed for at udvikle det data- og analysegrundlag, som udviklingen af uddannelserne skal stå på, og du vil derfor få en central rolle i sekretariatet samt en bred kontaktflade med samarbejdspartnere i kommuner, regioner, ministerier og på uddannelsesinstitutioner.

Dit arbejde vil primært være at:

 • Drive udviklingen af et solidt data- og analysegrundlag som grundlag for politiske initiativer og uddannelsesudvikling
 • Formidle viden og analyser fx via hjemmeside, nyhedsbreve og arrangementer
 • Deltage i serviceringen af faglige udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, herunder forberedelse og opfølgning på politiske drøftelser i udvalg
 • Deltage i udvikling af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser på velfærdsområdet i tæt dialog med uddannelsesinstitutioner, vidensmiljøer og arbejdsmarkedets parter.
 • Indgå i og evt. stå for projektledelsen af større evalueringer om uddannelses- og kompetencebehov på det pædagogiske område og SOSU-området.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har interesse og viden indenfor uddannelse og arbejdsmarkedsforhold
 • er fagligt og analytisk skarp og med erfaring indenfor registeranalyse og samfundsøkonomiske problemstillinger
 • har politisk forståelse, kan se sammenhænge og formidle analyser i klare budskaber
 • er udviklingsorienteret og vil være med til at bygge en stærk datakultur op i sekretariatet
 • kan formidle analyseresultater og komplekse problemstillinger i et klart sprog både mundtligt og skriftligt
 • har en relevant videregående uddannelse fx scient. pol, scient.adm. eller sociologi
 • er god til at samarbejde og sætter pris på godt kollegaskab, hvor det er naturligt at give en ekstra hånd med, når situationen kræver det

Forudgående kendskab til velfærdsuddannelserne og tidligere erfaring i en politisk styret organisation er en fordel, men ikke en forudsætning.

Om Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi tilbyder et job med mulighed for stort ansvar og udfordrende arbejdsopgaver. Arbejdet løses i et tæt samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer. Sekretariatet består af 8 medarbejdere og en sekretariatschef, hvis primære opgaver er at arbejde for arbejdsmarkedets parters interesser på uddannelsesområdet særligt ift. social- og sundhedsmedarbejdere, ernæringsassistenter, pædagogiske assistenter samt portører og hospitalstekniske assistenter.

Sekretariatet ejes af parterne bag de erhvervsrettede velfærdsuddannelser og er en del af det partsstyrede erhvervs- og efteruddannelsessystem. Sekretariatet servicerer de centrale partsudvalg, der fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) og udvikler og fremtidssikrer uddannelser inden for det pædagogiske, det kostfaglige samt social- og sundhedsområdet i kommuner og regioner. Følgende organisationer er repræsenteret i SEVU: FOA, 3F, BUPL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, SL, Danske Regioner og KL.

Læs mere om udvalgene under SEVU HER

Vi bor i et stort driftsfællesskab sammen med en række andre uddannelsessekretariater centralt i København.

Ansættelsesforhold

Tiltrædelse senest 1. september 2020. Ansættelsessamtaler holdes i uge 27. Der vil være en caseopgave forud for en evt. 2. samtale.

Ansættelsesvilkår følger de offentlige overenskomster.

Ansøgning med bilag sendes til sevu@sevu.dk senest fredag den 26. juni kl. 12.00. Skriv venligst "Ansøgning" i emnefeltet.

Kontakt

Sekretariatschef Sixten Wie Bang
Telefon: 61420181
Mail: swb@sevu.dk