• Print
  • Print

Opgaver

EPOS og underudvalgene for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet skal varetage følgende opgaver i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser:

  • Afdække uddannelsesbehov inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet og udvikle strategier for at dække disse behov

  • Udarbejde fælles kompetencebeskrivelser med tilhørende uddannelsesmål til godkendelse i Undervisningsministeriet

  • Forestå udviklingsarbejde i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

  • Udvikle og gennemføre den faglige læreruddannelse, der er nødvendig for at sikre tilstrækkelig kvalitet på udvalgets uddannelser

  • Udtale sig til Undervisningsministeriet om skolegodkendelser til de fælles kompetencebeskrivelser

  • Informere om AMU-programmet på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

EPOS har siden sin etablering i 1996 udviklet over 100 uddannelser af 2 til 20 dages varighed. Der var i 2005 en aktivitet på næsten 30.000 elevuger på disse uddannelser. Aktiviteten er stigende.EPOS

EPOS er en forkortelse for Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet.

EPOS skal udvikle og iværksætte arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-uddannelser) på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet.

AMU-uddannelser er kompetencegivende kurser der primært henvender sig til ufaglærte og faglærte.

Læs mere om AMU her.