• Print
 • Print

Mål og værdier

Vores mål er:

 • at udvikle og fremme de repræsenterede arbejdsmarkedsparters fælles in­te­res­ser inden for efteruddannelsesområdet
 • at udvikle fælles kompetencebeskrivelser, uddannelsesmål og und­er­vis­nings­ma­te­ri­a­ler, der tilgodeser målgruppernes aktuelle og fremtidige behov
 • i samarbejde med Undervisningsministeriet at arbejde for, at AMU-programmet udvikles mhp., at programmet respekteres og fungerer som et tidssvarende efteruddannelsesprogram
 • at fremme skolernes motivation for at udbyde vore uddannelser
 • at indgå i dialog med skolerne om kvalitetskrav i uddannelserne

Vores værdier er:

 • at udvikle en arbejdsplads, hvor vi har lyst til at høre til
 • at udvise ansvarlighed i opgavevaretagelsen
 • at udvise opmærksomhed og kritisk loyalitet over for hinandens opgaver
 • at sikre den enkelte medarbejder respekt, udviklingsmuligheder og indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse
 • at vi hver især og som team skaber fundament for og forbedrer kvalitet, ef­fek­ti­vi­tet og kreativitet i arbejdet


EPOS

EPOS er en forkortelse for Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet.

EPOS skal udvikle og iværksætte arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-uddannelser) på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet.

AMU-uddannelser er kompetencegivende kurser der primært henvender sig til ufaglærte og faglærte.

Læs mere om AMU her.