• Print
  • Print

Organisation

Efteruddannelsesudvalgets medlemmer

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet er sammensat af de to største arbejdsgiverorganisationer og den største arbejdstagerorganisation på området. Parterne har hver to repræsentanter i udvalget:

Organisation Stilling Navn Funktion
KL Konsulent Ursula Dybmose Formand
FOA Sektornæstformand Vinni Jakobsen Næstformand
3F Uddannelseskonsulent Bettina Vejen Vig Medlem
KL Konsulent Catrine Granzow Holm Medlem
KL Konsulent Karoline Grønbæk Hansen Medlem
FOA Sektorformand Kim Henriksen Medlem
Danske Regioner Teamleder Laura Toftegaard Pedersen Medlem
FOA Konsulent Lotte Meilstrup Medlem
FOA Sektorformand Tanja Nielsen Medlem
Danske Regioner Chefkonsulent Tine Hald Medlem
KL Specialkonsulent Anne-Dorthe Sørensen Suppleant
Danske Regioner Chef, Region Midtjylland Bente Gjørup Suppleant
FOA Fællestillidsrepræsentant, OUH Christina Bank Suppleant
FOA Sektornæstformand Joan Lindskov Suppleant
FOA Uddannelseskonsulent Marie Schwartz Hoppe Suppleant
3F Forhandlingssekretær Michael Haas Suppleant

Underudvalg

Fællesudvalget har nedsat et underudvalg på det pædagogiske område. Underudvalget er paritetisk sammensat af arbejdsmarkedets parter på området, og der er derfor lige mange medlemmer fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Underudvalget for det Pædagogiske Område

Organisation Stilling Navn Funktion
FOA Uddannelseskonsulent Marie Schwartz Hoppe Formand
KL Konsulent Karoline Grønbæk Hansen Næstformand
Danske Regioner Socialdirektør Ann-Britt Wetche Medlem
3F Uddannelseskonsulent Bettina Vejen Vig Medlem
FOA Sektornæstformand Joan Lindskov Medlem
Danske Regioner Udviklingskonsulent Jette Hovedskov Suppleant
BUPL International professionskonsulent Karen Boldt Aagaard Suppleant
Socialpædagogernes Landsforbund Arbejdsmiljøkonsulent Tine Maj Holm Suppleant