• Print
  • Print

Organisation  

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sund­heds­området er sammensat af de to største arbejdsgiverorganisationer og den største arbejdstagerorganisation på området. Udvalget består af i alt fire repræsentanter:

FOA - Fag og Arbejde Fyld.gif Lotte Meilstrup Fyld.gif Formand
KL Mikkel Haarder Næstformand
Danske Regioner Anne-Dorthe Sørensen Medlem
FOA - Fag og Arbejde Gitte Vind Medlem
Sekretariatet Karen Therkildsen Sekretær
         

Underudvalg

Efteruddannelsesudvalget har nedsat to underudvalg. Et underudvalg på det pædagogiske område og et underudvalg på social- og sundhedsområdet. Begge underudvalg er paritetisk sammensat af arbejdsmarkedets parter på området, og der er derfor lige mange medlemmer fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Underudvalget for det Pædagogiske Område

FOA - Fag og Arbejde Fyld.gif Gitte Vind Fyld.gif Formand
KL Inger Suppli Næstformand
3F Susanne Wind Medlem
BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk Suz Wang Medlem
Danske Regioner Birgit Stampe Medlem
Danske Regioner Dorrit Brandt Medlem
FOA - Fag og Arbejde Birgitte Rasmussen Medlem
Fr.berg Kom. Anne Mette Lauridsen Medlem
Kh Kom. Vakant Medlem
KL Vakant Medlem
Socialpædagogernes Landsforbund Torsten Erlandsen Medlem
BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk Morten Brynskov Suppleant
Kh Kom. Henrik Dencker Suppleant
Socialpædagogernes Landsforbund Vagn Michelsen Suppleant
Sekretariatet Winnie Andersen Sekretær

Underudvalget for Social- og Sundhedsområdet

FOA - Fag og Arbejde Fyld.gif Lotte Meilstrup Fyld.gif Formand
Danske Regioner Marianne Fabrin Næstformand
Danske Regioner Ane Andersen Medlem
FOA - Fag og Arbejde Heidi Anker Leen Medlem
FOA - Fag og Arbejde Inge Rasmussen Medlem
FOA - Fag og Arbejde Poul Møller Medlem
FOA - Fag og Arbejde Tine Vissing Medlem
Fr.berg Kom. Kirsten Højlyng Medlem
Kh Kom. Gitte Meltofte Medlem
KL Ursula Kit Dybmose Medlem
Sekretariatet Mette Vase Sekretær