• Print
  • Print

Uddannelser

EPOS udvikler AMU-uddannelser på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet. Der udvikles løbende nye uddannelser for at tilgodese arbejdsmarkedets behov bedst muligt.

På disse sider kan du danne dig et overblik over EPOS' uddannelser, hvilke faggrupper de enkelte uddannelser henvender sig til, hvilke skoler der udbyder dem, un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le m.v.

Under fanebladet Faggrupper får du en oversigt over de uddannelser, der henvender sig til de forskellige faggrupper indenfor det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Indenfor hver faggruppe er uddannelserne inddelt efter hvilken jobfunktion uddannelsen ligger inden for. Ved at klikke på den enkelte uddannelse får du mere detaljeret information om uddannelsens formål, indhold og varighed, samt hvor den udbydes.

Under Kompetencebeskrivelser får du en oversigt over EPOS' uddannelser fordelt på de Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB'er) som dækker EPOS område.

Under Skoler kan du se hvilke skoler der udbyder EPOS' uddannelser.

Under Uddannelser på vej kan du se hvilke nye uddannelser der er ved at blive udviklet inden for EPOS' område. Hvis du har et forslag til en ny uddannelse, kan du også hente vejledning og skabeloner til arbejdet med at udvikle nye uddannelser.

Under Inspirationsmaterialer finder du undervisningsmateriale der kan inspirere til undervisningen i de forskellige uddannelser.

Under Statistik og evaluering finder du statistikker over udviklingen på EPOS' område og evalueringsrapporter om kvalitet og tilfredshed med EPOS' uddannelser.

IKV betyder Individuel kompetencevurdering og er et program i AMU-systemet, der bruges til at vurdere en medarbejders realkompetencer. Her finder flere informationer og vejledning om IKV.Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.