• Print
  • Print

Børns sproglige udvikling

Varighed: 2 dage

(Revision af 40625 Leg med sprog)

AMU-uddannelsen er udviklet som et tilbud til en faglig fordybelse i forhold til læreplanstemaet: Kommunikation og sprog. Uddannelsen anbefales til medarbejdergrupper, der har spinkel faglig viden og erfaring i forhold til at arbejde med fokus på børns sproglige udvikling.

Den anses som et nødvendigt fundament og fagligt grundlag, for at medarbejderen efterfølgende kan reflektere, handle og perspektivere i relation til øvrige læreplanstemaer og det pædagogiske læringsmiljø.

Læs mere om uddannelsen HER

Hent inspirationsmateriale til uddannelsen HER