• Print
  • Print

Patientrelateret service på sygehusene

Hent kompetencebeskrivelsen (FKB) her

Tilknyttede uddannelser:

(Klik på Kode eller Titel for at sortere)

Kode Title
45818 Almen fødevarehygiejne
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
5287 Arbejde med døende og afdøde patienter
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
47670 Faglig læsning
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
47671 Faglig skrivning
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
5285 Forflytning og speciallejring
47263 Fysisk genoptræning af borgere/patienter
45347 Grundlæggende faglig matematik
47669 Grundlæggende faglig matematik
47668 Grundlæggende faglig regning
45215 Grundlæggende faglig regning
44834 Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt.
5286 Hvad fejler den syge?
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
46836 Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
3848 Patienttransport og forflytning m.v.
44347 Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
48267 Portørens arbejde i kapelfunktionen
48103 Portørens og hosp.serv. ass. arbejde i FAM
44344 Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge
43343 Praktik for F/I
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
44829 Tilberedning og servering for patienter
40935 Vejledning i forflytning
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
45368 Værdibaserede arbejdspladser


Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.