• Print
  • Print

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Hent kompetencebeskrivelsen (FKB) her

Tilknyttede uddannelser:

(Klik på Kode eller Titel for at sortere)

Kode Title
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
40597 Arbejdet med recovery i psykiatrien
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
45668 Assistenten i det tværgående samarbejde
47748 Assistenten som nøgleperson
49559 Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2
48402 Borgere med multisygdomme
47820 Borgernær forløbskoordination
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
48703 Deeskalerende kommunikation
42686 Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter
49241 Det meningsfulde liv - mennesker med demens
48289 Det retspsykiatriske omsorgsarbejde
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
47670 Faglig læsning
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
47671 Faglig skrivning
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
48102 Farmakologi i psykiatrien
45347 Grundlæggende faglig matematik
47669 Grundlæggende faglig matematik
47668 Grundlæggende faglig regning
45215 Grundlæggende faglig regning
40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
47968 Injektion af medicin
42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
47733 Klinisk observation, refleksion og handling
48720 Klinisk psykiatrisk praksis
48093 Kliniske opgaver i almen praksis
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
48101 Medicinadministration
40126 Medvirken til rehabilitering
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
40821 Neurorehabilitering af senhjerneskadede
41251 Opsporing af selvskadende adfærd
47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
42673 Personer med demens, sygdomskendskab
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
47876 Pleje af den svært overvægtige borger
42683 Pleje og behandling af diabetikere
42682 Pleje og behandling af kræftpatienter
43343 Praktik for F/I
42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
48979 Professionalisering af faglige relationer
42684 Psykiatrisk suppleringsuddannelse
47971 Pt. med demens på somatisk sygehus
47970 Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus
40125 Rehabilitering som arbejdsform
47749 Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
45602 Samarbejde med pårørende
48478 Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
40127 Selvstændigt arbejde med rehabilitering
49456 Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse
40940 Sterilarbejdet på sygehusene
46835 Støtte ved kognitiv behandling
42901 Støtte ved selvskadende adfærd
48714 Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1
49092 Sygepleje til den akut syge indlagte patient
43461 Sårbehandling, behandlingskrævende sår
40878 Sårpleje, medvirken ved sårpleje
40122 Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL
40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
42687 Udvikling og styring af aktiveringsprojekter
47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
40935 Vejledning i forflytning
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
45368 Værdibaserede arbejdspladser


Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.