• Print
  • Print

Praktikvejlederuddannelsen

Målrettede arbejdsmarkedsuddannelser for praktikvejledere

Baggrund

PASS og EPOS ønsker en styrket praktikvejleder-profil.

Nedenstående model illustrerer muligheden for differentierede og kontinuerlige uddannelsestilbud, målrettet praktikvejledere inden for social- og sundhedshjælper-uddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Samlet set kan man betragte uddannelsestænkningen som en modulopdelt uddannelse, der kan tages over tid, eller der kan vælges forskellige elementer af uddannelserne, afhængig af den praktiske organisering af praktikvejlederopgaven.

Læs mere om de enkelte moduler herunder: