• Share
  • Print
  • Print

Praktikvejlederuddannelsen

Nye AMU uddannelser inden for praktikvejledning

Baggrund

PASS har i samarbejde med EPOS ønsket at styrke praktikvejleder-profilen.

Nedenstående model illustrerer muligheden for differentierede og kontinuerlige uddannelsestilbud, målrettet praktikvejledere inden for social- og sundhedshjælper-uddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Samlet set kan man anskue uddannelsestænkningen som en modulopdelt uddannelse, der kan tages over tid, eller der kan vælges forskellige elementer af uddannelserne, afhængig af den praktiske organisering af praktikvejlederopgaven.

Læs mere om de enkelte moduler herunder: