• Print
  • Print

Overbygningsuddannelse

Varighed: 12 dage

På praktikstederne ses organiseringer, hvor nogle praktikvejledere fungerer som daglige vejledere, og andre praktikvejledere fungerer som særlige vejledere med yderligere ansvarsområder for at kvalitetssikre uddannelsesopgaven yderligere.  Det kan fx være, at man som ansvarsområde har specielle opgaver og ansvar for grupper af elever i den daglige praksis, eller at man anses som særlig ressourceperson for kollegaer, der er daglige praktikvejledere. Derfor er der behov for, at der kan uddannes til et yderligere niveau gennem en overbygningsuddannelse.

De fire temaområder fra basisuddannelsen er videreført og udbygget i uddannelsen som en fortsat vigtig del af praktikvejlederens profil. De fire temaområder er:

  • Kendskab til den overordnede uddannelsestænkning
  • System- og sektorforståelse
  • Oversættelse og refleksion
  • Didaktik og læring.

I forhold til den særlige målgruppe er uddannelsen beskrevet til kompetenceniveau 5, med forventning om at deltagerne efterfølgende vil kunne variere og kvalificere egen praktikvejlederpraksis ud fra et større kendskab til pædagogisk teori og metoder.

Uddannelsen er planlagt til en inddeling i 3 splitforløb a´ 4 dage, hvor der imellem modulerne er plads til at udøve begyndende kompetencer, med mulighed for opsamling på AMU-uddannelsen efterfølgende. Der er endvidere indlagt to fjernundervisningsdage.

Da der i praktikvejlederprofilen er medtænkt muligheder for at hjælpe praktikvejlederen til efterfølgende yderligere efter/videreuddannelse, er der lagt vægt på at understøtte udvikling af analytiske kompetencer gennem et skriftligt projekt, med afsæt i egen vejlederpraksis.

De konkrete handlingsorienterede mål findes her

Find inspirationsmateriale her

Læs mere

Læs om de andre moduler: