• Print
  • Print

Indførelse af prøver på AMU

På baggrund af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen- efter- og videreuddannelse blev der pr. 1. januar 2020 indført prøver på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formålet med indførelse af prøverne er at øge kvaliteten og tilliden til bedømmelsen på arbejdsmarkedsuddannelserne, idet prøver skal bidrage til at øge læringsudbyttet for deltagerne på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Efteruddannelsesudvalget igangsatte på den baggrund i 2019 et udviklingsarbejde mellem social- og sundhedsskolerne og professionshøjskolerne omkring udvikling af 8 prøveformer af relevans for arbejdsmarkedsuddannelserne på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

De 8 prøveformer dannede efterfølgende ramme for skolernes udvikling af de konkrete prøver på de arbejdsmarkedsuddannelser, der havde en årsaktivitet over 0,5 årselever.

De 8 prøveformer fordeler sig således på uddannelserne:

Skolernes udviklede prøver blev efterfølgende kvalitetssikret af SEVU-sekretariatet i tæt dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.