• Print
 • Print

Kvalitetssikring af prøver

FEVU er i et tæt samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet omkring kvalitetssikring af AMU-prøverne, som skal endelig godkendes af STUK inden prøverne kan afholdes på skolerne.

I forbindelse med kvalitetssikringen af prøverne har følgende været omdrejningspunktet for dialogen mellem FEVU og STUK:

 • At prøven afprøver målene for uddannelsen.
 • At prøven er tydelig beskrevet, så det er tydeligt for både deltager og underviser, hvad deltageren skal demonstrere til prøven.
 • At der i prøvebeskrivelsen er et konsekvent ordvalg og ikke bruges synonymer, som kan skabe misforståelser.
 • At prøven indeholder alt relevant prøvemateriale, så der ikke stilles krav til underviseren om udvikling af yderligere materiale.
 • At der er udviklet prøvemateriale til alle relevante målgrupper på uddannelsen.
 • At prøven giver mulighed for individuel bedømmelse af deltageren – også ved gruppeprøver.
 • At deltagerne stilles lige til prøven.
 • At det tydeligt fremgår, hvad deltagerne skal præsentere og hvad de bedømmes på til både individuel og gruppeprøve.
 • At bedømmelseskriterierne er konkrete og tydeligt angiver, hvad der vægtes i en bestået prøve.
 • At der er udformet en rettevejledning, som angiver omfanget af korrekte svar ved en bestået prøve, samt eksempler på korrekte svar i rettevejledningen.
 • At der er overensstemmelse mellem bedømmelseskriterier i prøvebeskrivelsen og kriterier anført i rettevejledningen.