• Print
  • Print

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

EUU og uddannelseskode:

AL 40144

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Varighed

5.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler