• Print
  • Print

Personlig hjælper og ledsager

EUU og uddannelseskode:

AL 40607

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Deltageren har eller søger beskæftigelse som personlig hjælper eller lønnet ledsager.

Varighed

5.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler