• Share
  • Print
  • Print

Seksualitet og handicappede

EUU og uddannelseskode:

AL 40937

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Personale, der i sit daglige arbejde arbejder med fysisk og psykisk handicappede, f.eks. omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedhjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Varighed

3.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler