• Share
  • Print
  • Print

Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter

EUU og uddannelseskode:

AL 42686

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i amtslige og primærkommunale social- eller sundhedstjenester med arbejdsfunktioner indenfor ældre og handicapområdet, hvori indgår eller forventes at indgå i arbejde som medfører viden om projektarbejdsformen. Kurset kræver kvalifikationer svarende til minimum beskæftigelsesvejledere, men henvender sig i øvrigt til social- og sundhedsassistenter, plejere og plejehjemsassistenter med funktioner i ældre og handicapområdet.

Varighed

4.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler