• Print
  • Print

Introduktion til førstehjælp på jobbet

EUU og uddannelseskode:

AP 42730

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Varighed

0.4 dage

Normpris:

Spørg skolen eller se takstkatalog

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler