• Share
  • Print
  • Print

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

EUU og uddannelseskode:

AL 42902

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper.

Varighed

5.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler