• Print
  • Print

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

EUU og uddannelseskode:

AL 44312

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område.

Varighed

5.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler