• Print
  • Print

Teamorganiseret hjemmepleje

EUU og uddannelseskode:

AL 44785

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Målgruppen er hjemmehjælpere, hjemmehjælpsledere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere m.fl., som har eller søger beskæftigelse inden for den primære sundhedstjeneste.

Varighed

4.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler