• Share
  • Print
  • Print

Kvalitetssikring af serviceydelser i off. forvalt.

EUU og uddannelseskode:

AD 45354

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til kontoruddannede medarbejdere eller medarbejdere med lignende kvalifikationer, som arbejder med administrative opgaver i den offentlige forvaltning såvel centralt som decentralt.

Varighed

2.0 dage

Normpris:

Spørg skolen eller se takstkatalog

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler