• Share
  • Print
  • Print

Borgere med kronisk sygdom

EUU og uddannelseskode:

AL 46834

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan være relevant for andre medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, der arbejder med borgere med kroniske sygdomme.

Varighed

5.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler