• Print
  • Print

Træning af borgere i eget hjem

EUU og uddannelseskode:

AL 47262

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet social- og sundhedspersonale, der som en del af deres jobfunktion har fokus på træning og aktivitet i borgerens eget hjem.

Varighed

3.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler