• Print
  • Print

Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

EUU og uddannelseskode:

AL 47732

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder med større og mindre børn i dagtilbud - eksempelvis dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Varighed

5.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler