• Print
  • Print

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

EUU og uddannelseskode:

AL 48215

Indhold og aktuelle hold

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og se aktuelle hold på UddannelsesGuiden.dk

Målgruppe

Værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere,

Varighed

3.0 dage

Normpris:

0 kr

Uddannelsesbeskrivelse:

Hent beskrivelse af uddannelsens mål

Uddannelsesbevis:

Skolen udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Godkendte skoler