• Print
  • Print

Uddannelser på vej/udgået

EPOS udvikler løbende nye uddannelser, der modsvarer nye kompetencekrav på arbejdspladserne.

Under menupunktet Under udvikling kan du se, hvilke uddannelser der netop nu er på vej.

Under Uddannelser der udgår kan du se, hvilke uddannelser, der er nedlagt og hvilke uddannelser der erstatter dem.

Under For udviklere findes hjælpematerialer til de lærere, der udvikler nye uddannelser.

Under Forslag til nye uddannelser kan du hente det skema, som skal bruges, hvis du vil søge EPOS om at få udviklet en ny uddannelse.Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.